Privātuma politika

Šī privātuma politika izskaidro mūsu datu apstrādes paņēmienus un Jūsu iespējas attiecībā uz to, kādā veidā Jūsu personas dati tiek apkopoti un izmantoti. Vietnes www.kristapspagils.com pieder un ar to operē, pārvalda un vada uzņēmums Saman, SIA, reģ.nr. 40203443737.


Personas datu aizsardzība

Privātuma politika attiecībā uz personas datu aizsardzību pamatojas uz 2016. gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.2016/679 (turpmāk tekstā – Regula).


Datu apkopošana, uzglabāšana un apstrādāšana

Dati tiek apkopoti, lai:

+ ļautu mums sniegt pakalpojumu;

+ ļautu Jums pieteikties uz dažādiem mūsu organizētajiem pasākumiem;

+ ļautu mums izstrādāt arvien jaunus produktus un pakalpojumus;

+ ļautu mums atbildēt uz Jūsu jautājumiem vai iebildumiem;

+ sagatavotu anonīmu statistiku par interneta vietnes lietošanu;

+ analizētu mūsu klientu raksturlielumus, lai izmantotu tos mārketinga komunikācijas vajadzībām.

Apkopotie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar politiku, kas ir aprakstīta Regulā.

Kristapspagils.com pārvaldītāji datus lietos tikai iepriekš minēto mērķu nolūkā un lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti.


Atbildība par datu apstrādi

Ja Jums rodas jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, sūtiet e-pastu uz [email protected].

Kristapspagils.com pārvaldītāji, kuriem ir pieeja personu identificējošai informācijai, tiek pieprasīta šīs informācijas aizsardzības nodrošināšana saskaņā ar šo privātuma politiku, piemēram, neizmantot informāciju citiem mērķiem, kā tikai pakalpojumu, kas ir nepieciešami klientam, sniegšanai.

Tikai attiecīgi pilnvaroti Kristapspagils.com pārvaldītāji var piekļūt datiem, autorizējoties ar savu paroli.


Datu apstrādātājs, kas ir atbildīgs par šo datu apstrādi:

+ pakalpojumu sniegšanas nolūkā, ir norādīts interneta vietnes sadaļā: https://kristapspagils.com/par-mani;

+ mārketinga nolūkā, ir uzticamas sabiedrības, kas nodrošina mārketinga instrumentus un ar kurām mums ir noslēgti līgumi.


Dati, kas tiek apkopoti:

+ reģistrācijas, pieteikumu un arī cenu pieprasījuma anketās – iesniedzēja nosaukums un e-pasta adrese un jebkura cita informācija, kas ir iekļauta anketā.

+ vakanču pieteikumos – vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs un jebkura cita informācija, kas ir iekļauta CV vai citos pievienotajos dokumentos. kontakti – iesniedzēja nosaukums un e-pasta adrese un jebkura cita informācija, kas ir iekļauta kontaktu formā.

+ datu uzglabāšanas laiks.


Mēs glabāsim personisko informāciju, klienta un biznesa informāciju tik ilgi, cik nepieciešams, lai:

+ nodrošinātu pakalpojumus un informāciju, kurus Jūs vai Jūsu uzņēmums esat pieprasījuši;

+ sazinātos ar Jums par pieprasījumu, kuru Jūs mums esat iesniedzis;

+ iespēja piekļūt saviem datiem, pārbaudīt to pareizību un izlabot tos.


Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu personas datu kopiju, pārbaudīt glabātās informācijas pareizību un/vai labot vai atjaunināt šo informāciju. Jūs varat arī lūgt pilnībā izdzēst Jūsu personisko informāciju, ja šobrīd Jums nav aktīvu pieprasījumu.

Mēs pieliksim visas komerciāli pamatotas pūles, lai nodrošinātu Jūs ar atbilstošu piekļuvi jebkādai Jūsu personiskajai informācijai, kuru mēs glabājam 30 dienas no Jūsu piekļuves pieprasījuma.

Lai aizsargātu Jūsu privātumu un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti pirms informācijas izsniegšanas par Jūsu pieprasītajiem personiskajiem datiem.


Jautājumu vai priekšlikumu gadījumā

Ja vēlaties piekļūt, dzēst (atsevišķos gadījumos) vai labot Jūsu personisko informāciju, lūdzam sazināties ar datu pārzini, kurš ir atbildīgs par šo datu apstrādi (e-pasta adrese: [email protected]).

Jautājumu gadījumā rakstiet datu aizsardzības amatpersonai (e-pasta adrese: [email protected]).

Ja Jūs iesniegsiet ar privātumu saistītu sūdzību, mēs reģistrēsim Jūsu vārdu un/vai sabiedrības nosaukumu, ar sūdzību saistītās personas vārdu, e-pastu un valsts atrašanās vietu, un informāciju, kas ir bijusi sūdzības pamatā. Mēs izmantosim informāciju, kuru Jūs sniegsiet, lai izskatītu Jūsu sūdzību un nosūtītu Jums atbildi, tiklīdz Jūsu sūdzība būs izskatīta.